Kipsivaluinfo

Kelluvat lattiat

Ennen lattialämmitysputkien tai sähkökaapeleiden asennusta toimitamme rakennuskohteeseen Knaufin vahapaperit sekä reunakaistanauhat. Näiden asennus kannattaakin tehdä itse.

Paperin tarkoitus on estää mm. valun aikaisen kosteuden pääsyn rakenteisiin sekä irrottaa valu alustastaan ja se tekee valun ns. kelluvaksi. Paperi asennetaan aina levy- ja lautarakenteen sekä eristekerroksen päälle.

Reunakaistanauhojen tarkoitus taasen on irrottaa valu kaikista pystyrakenteista sekä tehdä ääni- ja lämpökatko ulkoseinien kohdalla. Reunakaistanauha estää myös esim. puurunkoisissa väliseinissä mahdollisesti tapahtuvan liikkeen vaikutuksia pumpattuun massarakenteeseen.

Lattialämmitysputket kannattaa kiinnittää esim. TC-kiinnikkeillä tai hakasilla suoraan paperin läpi alustaan kiinni. Erillisiä asennuskiskoja emme suosittele, koska se nostaa lämmitysputken yläpinnan korkeammalle ja sen vuoksi joudutaan tekemään paksumpi valu, mikä lisää turhaan kustannuksia.

Kiinnitystiheys saisi olla n. 60 cm ja mutkakohdissa huomattavasti tiheämpi. Tiheä kiinnitys on tärkeää, ettei lämmitysputket tai kaapelit nousisi valun aikana pinnalle kellumaan. Suositeltavaa olisi, että lattialämmitysputket olisivat toimintapaineessa lattiaa valettaessa. Tämä myös vähentää putkien kykyä päästä kellumaan.

Paperin ja reunakaistan asennustapa 1
Paperin ja reunakaistan asennustapa 1
Paperin ja reunakaistan asennustapa 2
Paperin ja reunakaistan asennustapa 2
Paperin ja reunakaistan asennustapa 2
Paperin ja reunakaistan asennustapa 2

Liitospintalattiat

Betoni- ja ontelolaattapinnalta tulisi hioa pois sementtiliima sekä epäpuhtaudet. Kaikki nystermät ja heikko/hauras pinta tulisi myös poistaa.

Lattiapohjan huolellinen primerointi (Knauf FE –Primer) 1–2 kertaan varmistaa valun tartunnan.

Lattialämmityselementti (lattialämmitysputki tai sähkökaapeli) voidaan kiinnittää alustaan joko pantojen tai asennuskiskojen avulla tai laittamalla asennusverkko esim. 5 mm:n betoniverkko betonilattian päälle, johon lämmityselementti voidaan kiinnittää. Betoniverkko toimii ainoastaan asennusalustana, joten lisälujuutta kipsivaluun se ei tuo. Asennusverkko olisi hyvä myös kiinnittää alustaansa, jotta sen kulmat tai reunat eivät valun aikana nousisi ylös.

Lämpötila

Kohteen lämpötilaksi riittää kunhan se on plussan puolella.

Mikäli kohteessa on jäätymisvaara, voidaan lattialämmitys kytkeä päälle alhaisella syöttölämpötilalla (max. 20 C.).

Kipsivalulattian kuivaus

Kipsivalulattian on saatava kuivua esteettä. Kuivuminen riippuu pääasiassa lämpötilasta, tilan ilmankosteudesta, ilmannopeudesta sekä pumpatun kerroksen kerrospaksuudesta.

Kuivumista nopeuttaa:

  • alhainen ilmankosteus
  • suuri ilmanvaihtuvuus
  • korkea lämpötila

Lattialämmityksen aloitus

Knauf LM 80 Pintalattiamassalla pumpatun lattialämmitysrakenteen lämmityksen voi aloittaa seitsemän (7) päivän kuluttua pumppauksesta. Tarkemmat lämpötilaohjeistukset löydät oheisesta taulukosta.

Knauf LM 80

Knauf LM 35 Lattiatasoitteella pumpatun lattialämmitysrakenteen lämmityksen voi aloittaa jo kahden (2) päivän kuluttua pumppauksesta. Tarkemmat lämpötilaohjeistukset löydät oheisesta taulukosta.

Knauf LM 35

Etukäteen huomioitavaa

Knauf toimittaa etukäteen työmaan tontille kipsisäkit (säkkien koko 1000 kg tai 1200 kg). Tilaajan tulisi huolehtia, että kuorma-auto ja kipsisäkit saataisiin helposti työmaan läheisyyteen. Talvella teiden auraus ja mahdollinen hiekoitus.

Kipsisäkkien tultua työmaalle tulisi tilaajan toimesta välittömästi peittää säkit pressulla tai muovilla, jotta sade tai kosteus ei pääsisi pilaamaan materiaalia.

Kohteessa tarvitsemme tarvitsemme voimavirtaa 16 A tai 32 A ja veden. Veden paine 2,5 bar ja tuotto saisi olla 1500 – 2000 l/h. Mikäli veden tuotto on pienempi, voimme varautua siihen ennen työmaalle saapumista.

Tästä Fescon tuotteet ja ohjeet